Μάρτυρας του Ιεχωβά από παιδί αποκαλύπτει

Ο Νίκος Μαυρομάγουλος παιδί 3ης γενιάς μαρτύρων Ιεχωβά μας αποκαλύπτει την πίστη των μαρτύρων του Ιεχωβά.