Δημοπρασία δεκάδων οχημάτων & μοτοσυκλετών στην αποθήκη της Μαγουλέζας (πίνακας)

Στις 29-07-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ., στην αίθουσα δημοπρασιών της αποθήκης Μαγουλέζας της Υπηρεσίας μας στα Άνω Λιόσια, τηλ. Αποθήκης 210.2471988 & 210.2473124, δημοπρατούνται:

α). Επτά (7) Μοτ/τες ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ.

β) Δύο (2) Μοτ/τα με Άδεια Τροχαίας ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ.

γ) Σαράντα ένα (41) Επιβατικά ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ.

Η επίσκεψη στην Αποθήκη Μαγουλέζας επιτρέπεται για τρείς (3) εργάσιμες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας, ήτοι από 24- 07-2019 έως και 26-07-2019 από ώρα 8:30 π.μ. έως 13:30 μ.μ.

Δείτε την λίστα κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ